PEDAGOG

Wsparcie trudności edukacyjnych oraz rozwoju społecznego, pomoc w opanowaniu materiału szkolnego oraz kompensacja jego deficytów...

69988474 s

Dobrym uzupełnieniem i wsparciem kompletnego zespołu terapeutycznego coraz częściej staje się doświadczony pedagog. Dzięki niemu praca z pacjentami nie tylko ukierunkowana jest na elementy stricte terapeutyczne, ale pozwala jej podążać na płaszczyznę edukacyjną i rówieśniczą. Umiejętności zdobyte podczas zajęć z psychologiem lub logopedą należy jak najlepiej wykorzystać w praktyce. Przełożeniem ich efektów na realia szkolne oraz interpersonalne zajmuje się właśnie pedagog.