Nasza wizja

008

Istniejące od 2012 roku Centrum Cerebris to zespół praktyków wykwalifikowanych   
w dziedzinie neurologopedii, neuropsychologii i rehabilitacji, specjalizujących się    w diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Naszą opieką otaczamy pacjentów dotkniętych zaburzeniami wieku rozwojowego      o podłożu neurologicznym, emocjonalno- osobowościowym, laryngologicznym, genetycznym oraz prolongatywnym. Podejmujemy się diagnozy oraz kompleksowej terapii u dzieci dotkniętych autyzmem, opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju języka, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. 

Szczególną uwagę poświęcamy także nowonarodzonym maluchom z zaburzeniami napięcia mięśniowego oraz pozostałymi powikłaniami okresu przed- około- oraz poporodowego.